BuBaO - Het Sas

Samen Anders School maken

De inhoud van ons onderwijs:

Wij streven ernaar onze leerlingen de kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen die ze nodig hebben om nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Dit trachten we te bereiken door binnen onze school de kinderen te groeperen in verschillende pedagogische eenheden. Deze groepen worden samengesteld vanuit de zorgvraag van het individuele kind naargelang hun mogelijkheden.
Binnen de pedagogische eenheden onderscheiden we nog verschillende subgroepen.