BuBaO - Het Sas

Samen Anders School maken

Schoolbestuur & scholengemeenschap:
Het schoolbestuur is de inrichter en de beheerder van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het personeelbeleid, de infrastructuur, de administratie en het financieel beheer:
vzw Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (CKSA)
Otto Veniusstraat 22 te 2000 Antwerpen
tel: 03/233 36 87
De afgevaardigde beheerder is Dhr. G. Van Kerckhoven

Een scholengemeenschap is een samenwerkingsverband van verschillende scholen. Onze school is lid van de scholengemeenschap CKSA Buitengewoon Onderwijs.

Het algemene informatieveiligheids- en privacybeleid voor alle scholen die behoren tot het schoolbestuur CKSA vindt u hier.