BuBaO - Het Sas

Samen Anders School maken

Schoolbestuur & scholengemeenschap:
Het schoolbestuur is de inrichter en de beheerder van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het personeelbeleid, de infrastructuur, de administratie en het financieel beheer:
vzw Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (CKSA)
Otto Veniusstraat 22 te 2000 Antwerpen
tel: 03/233 36 87
De afgevaardigde beheerder is Dhr. G. Van Kerckhoven

Een scholengemeenschap is een samenwerkingsverband van verschillende scholen. Onze school is lid van de scholengemeenschap CKSA Buitengewoon Onderwijs.