BuBaO - Het Sas

Samen Anders School maken

Verheldering en verruiming:

Voor de kinderen gaan we hun omgeving verduidelijken of verhelderen. Hun leefwereld - mensen, voorwerpen, gebeurtenissen – krijgt dankzij deze duiding en verheldering een functie, een betekenis. Verheldering van de leefwereld gaat kinderen er toe aanzetten om te ontwikkelen in hun omgeving, om die omgeving zin te geven. Op deze manier creëren we voor de kinderen een evenwicht noodzakelijk als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling. Het stelt kinderen in staat om de aangeboden leerkansen optimaal te benutten om hun omgeving te verruimen. Daardoor kan het kind in de toekomst zijn eigen weg vinden in de maatschappij. Verheldering en verruiming streven we als school na door de cognitieve, creatieve, en motorische mogelijkheden van de kinderen te ontwikkelen en te stimuleren.