BuBaO - Het Sas

Samen Anders School maken

Geborgenheid en weerbaarheid:

Verheldering van de omgeving creëert evenwicht. Dat evenwicht geeft veiligheid. Het kind weet zich geborgen. Vanuit deze geborgenheid leren we kinderen omgaan met de frustraties die hun beperkingen oproepen. We confronteren hun niet alleen met deze beperkingen maar ook met hun mogelijkheden om op te komen voor zichzelf, om zich te handhaven in hun verruimde omgeving en uitdagingen aan te gaan vanuit een gezonde weerbaarheid. Om deze peilers te stimuleren besteden we ruime aandacht aan de sociale en emotionele vorming van de kinderen.