BuBaO - Het Sas

Samen Anders School maken

Het pedagogisch project van de school is voor ons als schoolteam het uitgangspunt bij het nastreven en realiseren van een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod. Het pedagogisch project helpt om een stimulerend opvoedingsklimaat te kaderen en zegt iets over waarom wij werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg. Het helpt ook de school te zien als organisatie en als gemeenschap. Het geeft houvast bij het uitdragen van een schooleigen christelijke identiteit.

Onderstaande begrippen liggen aan de basis van ons streven naar de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de ons toevertrouwde kinderen.

 Klik op elke afbeelding voor meer uileg: