BuBaO - Het Sas

Samen Anders School maken

Onze doelgroep

Onze school is een school voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs voor kinderen met een leeftijd van 2,5 tot 13 jaar met een fysieke beperking (Type 4) en/of een ernstige of matige verstandelijke beperking (Type 2). Binnen de school zijn er verschillende stromen, we hebben zowel een aanbod voor kinderen met een zeer lage ontwikkelingsleeftijd als een aanbod voor kinderen die normaal begaafd zijn.

 

Onderwijsaanbod

Het aanbod van de school is georganiseerd binnen verschillende stromen zowel voor kleuters als voor lagere school kinderen.

Zo hebben we een werking voor kinderen met een diepe of ernstige mentale beperking met mogelijk een bijkomende motorische beperking. Accent ligt hier op het aanbieden van duidelijke, in de zin van concrete betekenisvolle en samenhangende situaties om zich verder in te ontwikkelen. Belangrijk is voldoende herhaling, tijd om de informatie te verwerken en op te slaan. Doel is ook om muzische creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen gericht op de vrijetijdsinvulling later. Belangrijk is ook het leren van symbolen, pictogrammen uit de omgeving van het kind.

Daarnaast is er ook een aanbod voor kinderen met een matige of milde mentale beperking met mogelijk een bijkomende motorische beperking. Belangrijk voor deze groep is het spelend leren. Het leren van symbolen, pictogrammen in de omgeving van het kind. Er wordt vanuit functionele situaties zaken geleerd en door het handelen en vergelijken leren de kinderen dit toepassen in soortgelijke of nieuwe situaties.(functioneel lezen, functioneel rekenen). Heel belangrijk voor deze groep is ook het ontwikkelen van de muzische creatieve vaardigheden te leren gericht op de latere vrijetijdsinvulling.

Tenslotte krijgen ook kinderen met een normale intelligentie en een motorische beperking een eigen traject binnen de school.
Experimenteren met rekentaal, doorlopen van voorbereidende leesactiviteiten, taakvaardigheden optimaal benutten (aandacht, concentratie, zelfstandigheid) zijn belangrijk voor deze groep kinderen. We willen de totale ik ontplooien met accent op cognitieve ontwikkeling en functionele verwerking van het geleerde. We willen de kinderen voldoende abstracte instrumenten geven om hun omgeving zelfstandig te verkennen. Ook hier hebben we oog voor een gevarieerd muzisch creatief aanbod.

Er is ook een gespecialiseerde werking voor kinderen met autisme met een mentale en/of motorische beperking binnen de school. Het aanbod is sterk afhankelijk van de cognitieve mogelijkheden van de kinderen. Accenten liggen op het aanleren van communicatieve vaardigheden (of aanpassen van onze communicatie) en het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. We bieden deze kinderen; zeer veel voorspelbaarheid van ruimte en tijd, continuïteit.

Leefklas
Daarnaast werken we samen met het MFC Sint Jozef voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking, dit binnen een leefklasproject. Accent ligt hier voor de kinderen op een basale manier te leren communiceren met hun omgeving en zo invloed leren uitoefenen.