BuBaO - Het Sas

Samen Anders School maken

Directie: De dagelijkse leiding van de school vertrouwt het schoolbestuur toe aan de directeur van de school.

Beleidsteam: Directeur, orthopedagoog, mentor en beleidsondersteuner.

Administratie: Administratief medewerker, preventie adviseur, beleidsondersteuner.

Zorgteam: Orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker, sociaal verpleegkundige.

Multidisciplinair team: Iedere pedagogische eenheid wordt begeleid door een multidisciplinair team: leerkrachten algemene en sociale vorming, leerkrachten lichamelijke opvoeding, leerkrachten muzische opvoeding, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, kinderverzorgers.
Naargelang de zorgvraag van de kinderen worden deze personen ingeschakeld om de pedagogische eenheden te ondersteunen.