BuBaO - Het Sas

Samen Anders School maken

Schooluren:
Voormiddag van 8.45 u tot 12.00 u
Namiddag van 13.15 u tot 15.20 u

Busvervoer
Er wordt leerlingenvervoer georganiseerd voor alle leerlingen van onze school (samen met de andere scholen van de scholengemeenschap CKSA BuO). Alle vervoersonkosten worden gedragen door het Departement Onderwijs als de leerling rechthebbend is voor onze school. De leerlingen worden thuis afgehaald en opnieuw thuis gebracht met de bussen van het leerlingenvervoer.
Op de bus dienen de leerlingen zich correct te gedragen en zich aan de gemaakte afspraken te houden. Leerlingen die dit reglement niet respecteren, kunnen tijdelijk of definitief verbod krijgen om gebruik te maken van het schoolvervoer. In dat geval worden de ouders op de hoogte gebracht.
Verdere info rond vervoer zie schoolreglement

Voor- en nabewaking
De school richt geen voor-en naschoolse opvang in.
Cliënten van het MFC kunnen beroep doen op opvang voor of na de school. U neemt hiervoor contact op met de diensten van het DVC Sint-Jozefinstituut: 03/541 33 80. Indien u geen cliënt bent van het MFC, kan u contact opnemen met de maatschappelijk werker van de school die samen met u op zoek gaat naar een oplossing.

Eigen materiaal meebrengen
Kinderen brengen geen speelgoed mee naar school. Na afspraak (met de busbegeleiding en juf/meester) kan een leerling bv. een GSM, Ipod, gameboy meebrengen. De leerling geeft deze voorwerpen 's morgens af aan de leerkracht om te bewaren tot het einde van de lessen.
Kleine speelgoedjes die de kinderen als beloning krijgen, gaan meteen in de boekentas en mee naar huis.

Middagsituatie en tienuurtje
Alle kinderen blijven tijdens de middagpauze op school. De school organiseert voor de kinderen een reftersituatie. Indien uw kind niet in staat is zijn koek, fruit, boterhammen (koude lunch) onderleiding van het onderwijzend personeel, in groep, op te eten kan u zich voor specifieke hulp wenden tot het MFC.
Cliënten van het MFC waarvoor een andere regeling geldt, worden door het MFC hierover ingelicht.
- De kinderen brengen een lunchpakket mee, verpakt in een stevige brooddoos.
- De kinderen brengen drank mee.
- Restafval en PMD wordt door de kinderen terug mee naar huis genomen.
- Ouders zorgen voor een gezond lunchpakket.

  drank tienuurtje lunchpakket
Aanbevolen  Water (plat/bruisend)  Vers fruit
 Droge koek
 Rauwkost (kerstomaatjes,wortel, komkommer,...)
 Belegd brood
 Rauwkost
 Yoghurt, platte kaas,...(in stevig doosje)
Verboden  Frisdrank
 Gezoet fruitsap
 Energiedranken
 Koffiekoeken, croissant
 Worstenbroodjes
 Koeken met chocolade
 Wafels, cake, taart
 Snoep
 Snoeprepen
 Chips
 Minute soep, noodles, ... e.a. gevriesdroogde
en op te warmen maaltijden


Verdere pracktische afspraken: zie het schoolreglement.