BuBaO - Het Sas

Samen Anders School maken

We gaan uit van het principe van kosteloos basisonderwijs. Voor een aantal verplichte activiteiten dienen de ouders echter een bijdrage te betalen. Een jaargebonden overzicht van uw maximumfactuur vindt u in de agenda/contactschriftje van uw kind.

Maximumfactuur
Voor deelname aan verplichte activiteiten van de kinderen zoals pedagogische uitstappen, vragen wij

- max €90/ per schooljaar voor lagere school kinderen
- max €45/ per schooljaar voor kleuters

Dit bedrag wordt o.m. gebruikt voor deelname aan culturele activiteiten, een uitstap naar het bos, sportactiviteiten, ... afhankelijk van de groep waarin uw kind zit.

Extra-muros activiteiten
oor meerdaagse activiteiten zoals een deelname aan bos- of zeeklassen vragen we een maximum van €180 voor het schooljaar. In het schooljaar 2019-2020 is het geïndexeerde bedrag van de minder scherpe: 440 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs

Betalingsproblemen
Indien u problemen ondervindt met betalingen aan de school, kunt u contact opnemen met de directeur: 03 541 32 64

 Voor meer informatie: zie het schoolreglement